EL CONGRÉS AL PALAU

El I Congrés sobre Migracions i Interculturalitat que es celebrarà a Tarragona els dies 28 i 29 d’octubre neix de la necessitat de compartir coneixements i crear relacions entre tècnics i tècniques tant de l’administració pública com del tercer sector, acadèmics, estudiants, ciutadania i associacions. La idea és que periòdicament es pugui anar traslladant a diferents municipis del Camp de Tarragona.

D’aquesta manera es vol consolidar un espai d’anàlisi permanent de les diferents perspectives de la realitat migratòria i el seu efecte en el nostre territori, a la mateixa vegada que anem actualitzant els coneixements i compartint-los, donant-li continuïtat en el temps.

Es tracta d’un espai de trobada on podrem compartir experiències i conèixer noves pràctiques en un ambient de col·laboració entre els diferents agents socials que treballem entorn les polítiques de migració i la interculturalitat.

És per aquesta desig que ens hem plantejat tres eixos de coneixement: l’acadèmic, el de gestió -per part de tècnics i tècniques de l’administració pública i el tercer sector- i el de ciutadania. En aquests eixos s’abordaran diferents temàtiques.

Els temes que hem plantejat són:  La Llei d’Estrangeria, propostes de canvi i efectes de la seva aplicació, Dona Migrant i Treball, Migració i Política, Inclusió Lingüística i la interculturalitat com a model de convivència. També abordarem aspectes com els drets humans, el racisme i la discriminació, l’asil i refugi en les migracions forçades i la lluita vers la xenofòbia.

En el transcurs del Congrés gaudirem d’espais de convivències per tal de poder relacionar-nos i generar un ambient de treball més profitós. En aquest sentit, el Congrés es clausurarà amb una fira intercultural.

El Congrés comptarà de ponències plenàries i simpòsiums on s’exposaran temes molt diversos relacionats amb la realitat migrant: salut i migració, lluita pels drets, asil i refugi, perspectiva interseccional, experiències positives des de les institucions, etc…

Durant el Congrés hi haurà diverses exposicions per parlar de diferents perspectives acadèmiques i on es podran conèixer experiències concretes d’especialistes en temes de migració, interculturalitat i antiracisme i on es generaran espais per a la reflexió i el debat.

LA FIRA AL PAVELLÓ

Més enllà de les exposicions, xerrades i conferències, el Congrés vol visibilitzar la realitat intercultural del Camp de Tarragona i del territori, mitjançant espais on es pugui fer difusió cultural, gastronòmica i informativa sobre les diverses comunitats i identitats culturals que convivim al Camp de Tarragona. Aquests espais es dividiran en:

Durant el fòrum hi haurà un espai dedicat als col·lectius capaços d’exposar tota mena de productes i experiències i que puguin lluir des de la seva artesania i la seva literatura.

També hi haurà un espai dedicat a les institucions i associacions que treballin en qüestions interculturals. La idea és crear espais informals de distensió dins el Congrés i que els propis participants puguin relacionar-se amb els col·lectius mitjanant aquesta fira.

Zona de panells: En aquest espai s’ubicaran panells informatius sobre les diferents lluites i moviments socials relacionats amb la interculturalitat i la lluita per els drets de les persones migrades. A mode d’exposició temporal, les participants i la ciutadania de Tarragona podrà conèixer i llegir sobre aquests moviments. Es brindarà el mateix espai a les diferents associacions com a  mostra del seu treball intercultural a la ciutat.

Fira gastronòmica: A més, dins la fira de la diversitat, hi haurà un espai diferenciat dedicat exclusivament a la gastronomia. En aquest aspecte, hi haurà una crida als establiments culinaris de diverses nacionalitats que es troben a la ciutat de Tarragona perquè tinguin l’oportunitat d’oferir els seus plats.

Ludoteca (temps de cura): Amb la intenció de que els participants puguin conciliar familiarment la seva presència, es proporcionarà una àrea dedicada als més petits perquè aquests també puguin gaudir del Congrés. Aquest espai estarà dotat dels recursos humans, materials i d’esbarjo necessaris per la cura dels petits, mentre els seus familiars passen el dia al Congrés i a la Fira.

ORGANITZA:

COL.LABORA:

MITJÀ OFICIAL:

PARTICIPA: